Kategorier
Projekter

Bassin Brøndbyvej

Klimatilpasset regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151. I forbindelse med etablering af jernbanen København-Ringsted har HOFOR, Banedanmark og Brøndbykommune samarbejdet omkring en række fælles klimatilpasningstiltag. Formålet er både at optimere vandafledning fra og omkring jernbanen, samt oversvømmelsessikre jernbanens omkringliggende områder. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i et 950m langt grøftebassin; Rosenåen, en regnvandsledning og to nye regnvandsbassiner…

Kategorier
Projekter

Baunebakken

Regnbede, faskine, vådbassin, render og græslavning i Hvidovre. Som erstatning for et regnvandsbassin har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, og ledes nu til små regnbede i stiarealerne. Vandet ledes i den vestlige ende via dræn til tunnelfaskiner under parkeringsarealerne. I den østlige…

Kategorier
Projekter

Brøndbyvester Skole Grøn Gård

Plads til regnvand, oplevelser og undervisning. Du bevæger dig igennem små snørklede stier med varieret beplantning og finder gode gemmesteder. Her går det op over bakker, eller du kan kigge ned i regnvandssøen. Her er tørre og våde områder, skygge og sol. Her er plads til regnvandet og til undervisning, leg eller undervisning med leg….

Kategorier
Projekter

Brøndbyvester Skole Grå Gård

Plads til regnvand, boldspil og undervisning. Løb igennem gården, efter en bold, igennem en vandpyt og tag et hvil på amfiteaterets kant. I den grå skolegård kan man skate, spille bold og hoppe i vandpytten eller sætte sig i amfiteateret og hyggesnakke eller lave undervisning. Når det regner skifter skolegården karakter og regnvandet fra tagene…

Kategorier
Projekter

Brøndbyøster Skoles SFO

Plads til leg, fordybelse og regnvand. Det meste af året er gården en skaterbane, regnskovene et rum for fordybelse og bagsiden af bygningerne kan bruges til et hvil i græsset. I regnvejr ændrer regnbede, lavninger og render karakter og områderne kan bruges til nye lege, hvor vandet er i spil. Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne på…

Kategorier
Projekter

DemoRegnhaven

Plads til inspiration, besøg og regnvand. Demonstrationsanlæg af regnvandsløsninger til havebrug lige fra regnbede, grøfter, faskiner, belægninger, regnvandsbeholdere til grønt tag. Regnhaven er etableret som et fuldskala anlæg der svarer til en parcelhushave. Her nedsives regnvand fra 150 m2 tagflade. Anlægget er opbygget med en betonrende, der leder vandet fra taget til plantebede med faskiner…

Kategorier
Projekter

Herlev Gadekær

Et lokalt Gadekær med flere funktioner. Foran Hjulmandens hus i Herlev ligger det gamle gadekær, der er med til at give området præget af en gammel bydel. Men ud over de rekreative værdier, har gadekæret også en skjult værdi for byens borgere. Gadekæret og byparkens bassin fungerer nemlig som et af HOFORs regnvandsbassiner i Herlev…

Kategorier
Projekter

Kirkebjerg Boligselskab

Klimatilpasning af Boligselskabet Kirkebjerg. Efter en fællesinvestering mellem Brøndby Kommune og HOFOR, er der i samarbejde med Gaihede A/S designet en række rekreative klimatilpasninger i områderne omkring boligerne, der er til gavn for både beboerne og andre borgere i Brøndby Kommune. Formålet med projektet er at mindske risikoen for oversvømmelse i området, beboernes kældre, samt…

Kategorier
Projekter

Klimaparkeringsplads Tornehøj

Plads til parkering, regn og trafiksikkerhed. I rækken af demonstrationsprojekter med klimatilpasning og grønne regnvandsløsninger i Brøndby har HOFOR Spildevand Brøndby i samarbejde med Brøndby Kommunes Materielgård i 2015 udført en Klimaparkeringsplads på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Her ligger skolens parkeringsplads areal til et forsinkelsesbassin for regnvand i tilfælde af voldsomme regnskyl. Der er udført nogle…

Kategorier
Projekter

Kulturhuset Kilden

Plads til regnvand, fordybelse og det skønne. Henover året vil et varierende plante- og farvedække give gæster og forbipasserende noget til øje og sjæl i form af en række regnbede omkring Kilden. Når det regner, vil regnen løbe i åbne render og give liv til planterne og skabe små midlertidige våde områder. Regnbede og græsbassiner…