Kategorier
Projekter

Baunebakken

Regnbede, faskine, vådbassin, render og græslavning i Hvidovre.

Som erstatning for et regnvandsbassin har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, og ledes nu til små regnbede i stiarealerne. Vandet ledes i den vestlige ende via dræn til tunnelfaskiner under parkeringsarealerne.

I den østlige ende ledes vandet via dræn til en legeplads med å-forløb, og sænket fodboldbane samt til et nyt gadekær. I den vestlige ende ses desuden græslavninger, der fungerer som opstuvningsbassiner til vand fra parkeringspladser. Beplantningen i regnbedene er etableret med tre farver, komplimenteres af tre forskellige stitræer, således at vejene får et ensartet men dog unikt udtryk.

Galleri

Fakta

Adresse:

Grundejerforeningen Baunebakken, Bredkær 5, 2650 Hvidovre Vis på Google Map

Etableret:

2015

Elementer:

Regnbede, faskine, vådbassin, render og græslavning.

Nyttevolumen:

1.390 m3

Afkobling:

220 ejendomme.

Medvirkende:

Bygherre HOFOR, Rådgiver SWECO med GHB Landskabsarkitekter, Entreprenør Ebbe Dalsgaard A/S.