Kategorier
Projekter

Brøndbyvester Skole Grøn Gård

Plads til regnvand, oplevelser og undervisning.

Du bevæger dig igennem små snørklede stier med varieret beplantning og finder gode gemmesteder. Her går det op over bakker, eller du kan kigge ned i regnvandssøen.

Her er tørre og våde områder, skygge og sol. Her er plads til regnvandet og til undervisning, leg eller undervisning med leg. Når skolen ikke er fyldt med elever, er den grønne gård en grøn plet som alle borgere kan benytte sig af.

Formålet med projektet er at aflaste kloaksystemet ved at håndtere regnvandet lokalt. Samtidig er skolegården blevet renoveret med regnvandet som en rekreativ grøn ressource. Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.

I gården er der et lille regnvandsbassin med et lavt permanent vandspejl. Når det regner, ledes der vand til bassinet gennem åbne slyngede render. Jorden, der blev tilovers fra bassin og grøft, er genanvendt og danner små bakkeformationer. Det meste af gården har beplantning, der varierer i udtryk så der dannes både skygge og solfyldte områder – og tørre og våde områder. I søen er der plantet engmåtter og i grøften står pile- og kornelbuske. De fleste eksisterende træer er bevaret og danner et grønt ”loft”.

I dagstimerne giver skolegården leg og ophold for skolens børn med vandbassinet og den grønne grøft som hovedelementer. Her kan børnene søsætte deres haletudser fra moseture og lære om planter. Derudover kan man køre på mooncars på den blå gummiasfalt og lege tagfat på græsbakkerne.

Den grønne skolegård står åben og fungerer som park udenfor skolens åbningstid med lys i trækronerne og renderne om aftenen. Forbipasserende og andre interesserede borgere kan bruge de opstillede bænke og græsbakkerne til ophold og afslapning. På den måde bruges skolegården som frodig grøn rekreativ oase med regnvandet i centrum hele året rundt.

Plan B – koblede løsninger Ved store regnhændelser breder vandet fra bassinet sig ud i grøften, hvorfra vandet siver ned i jorden. Når bassin og grøft er fyldt op, løber vandet videre til en faskine, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden. Ved ekstreme regnskyl fyldes også faskinen, og vandet løber over i fælleskloakken.

Projekttegning

Plan- og snittegning over den grønne skolegård, med illustration af vandets vej.

Hent plan- og snittegning som pdf

Galleri

Fakta

Adresse:

Krogagervej 34, 2605 Brøndby – Vis på Google Map

Etableret:

Forår 2012

Elementer:

Grøft, bassin, åbne render og faskine.

Afkobling:

Delvis afkobling til 5 års regn med overløb til kloak.

Dimension:

950 m2 tagflade til 73 m3 til bassin, grøft og faskine.

Medvirkende:

HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune og Materielgård, Orbicon, Wicotec og Thing og Wainø.