Regnruten

RegnRuten er en samling af blågrønne områder i HOFORs opland, hvor regnvandet anvendes lokalt i plantebede, græsarealer, bassiner eller på anden måde er med til at skabe merværdi på overfladen i stedet for at løbe i kloakken.

Du kan tage ud og se de blågrønne områder eller måske har du allerede passeret og oplevet regnbedene, græslavningerne og de orange render i asfalten og vil gerne vide mere om projekterne. RegnRuten er din mulighed for inspiration og viden om, hvordan du kan være med til at fjerne regnvandet fra kloakken og gøre din plet lidt grønnere.

Klimaet er i forandring med mere og kraftigere regn til følge. Det betyder større belastning for kloakkerne og i sidste ende os borgere, når regnen virkelig tager fat. I stedet for kun at se regnen som et problem, ser vi regnen og klimaforandringerne som en mulighed for at forskønne byen samtidig med at vi klimatilpasser. RegnRuten er en del af synliggørelsen af, hvordan lokal anvendelse af regnvand kan være et supplement til underjordiske rør.

Projekterne og denne hjemmeside er udarbejdet og finansieret af HOFOR i et bredt og tværfagligt samarbejde med HOFORs ejerkommuner.