Projekter

Herunder vises udpluk af nogle af de projekter som er realiseret.

Bassin Brøndbyvej

Klimatilpasset regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151. I forbindelse med etablering af jernbanen København-Ringsted har HOFOR, Banedanmark og Brøndbykommune samarbejdet omkring en række fælles klimatilpasningstiltag. Formålet er både at optimere vandafledning fra og omkring jernbanen, samt oversvømmelsessikre jernbanens omkringliggende områder. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i et 950m langt grøftebassin; Rosenåen, en regnvandsledning og to nye regnvandsbassiner...Baunebakken

Regnbede, faskine, vådbassin, render og græslavning i Hvidovre. Som erstatning for et regnvandsbassin har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, og ledes nu til små regnbede i stiarealerne. Vandet ledes i den vestlige ende via dræn til tunnelfaskiner under parkeringsarealerne. I den østlige...Brøndbyvester Skole Grøn Gård

Plads til regnvand, oplevelser og undervisning. Du bevæger dig igennem små snørklede stier med varieret beplantning og finder gode gemmesteder. Her går det op over bakker, eller du kan kigge ned i regnvandssøen. Her er tørre og våde områder, skygge og sol. Her er plads til regnvandet og til undervisning, leg eller undervisning med leg....Brøndbyvester Skole Grå Gård

Plads til regnvand, boldspil og undervisning. Løb igennem gården, efter en bold, igennem en vandpyt og tag et hvil på amfiteaterets kant. I den grå skolegård kan man skate, spille bold og hoppe i vandpytten eller sætte sig i amfiteateret og hyggesnakke eller lave undervisning. Når det regner skifter skolegården karakter og regnvandet fra tagene...Brøndbyøster Skoles SFO

Plads til leg, fordybelse og regnvand. Det meste af året er gården en skaterbane, regnskovene et rum for fordybelse og bagsiden af bygningerne kan bruges til et hvil i græsset. I regnvejr ændrer regnbede, lavninger og render karakter og områderne kan bruges til nye lege, hvor vandet er i spil. Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne på...DemoRegnhaven

Plads til inspiration, besøg og regnvand. Demonstrationsanlæg af regnvandsløsninger til havebrug lige fra regnbede, grøfter, faskiner, belægninger, regnvandsbeholdere til grønt tag. Regnhaven er etableret som et fuldskala anlæg der svarer til en parcelhushave. Her nedsives regnvand fra 150 m2 tagflade. Anlægget er opbygget med en betonrende, der leder vandet fra taget til plantebede med faskiner...Herlev Gadekær

Et lokalt Gadekær med flere funktioner. Foran Hjulmandens hus i Herlev ligger det gamle gadekær, der er med til at give området præget af en gammel bydel. Men ud over de rekreative værdier, har gadekæret også en skjult værdi for byens borgere. Gadekæret og byparkens bassin fungerer nemlig som et af HOFORs regnvandsbassiner i Herlev...Kirkebjerg Boligselskab

Klimatilpasning af Boligselskabet Kirkebjerg. Efter en fællesinvestering mellem Brøndby Kommune og HOFOR, er der i samarbejde med Gaihede A/S designet en række rekreative klimatilpasninger i områderne omkring boligerne, der er til gavn for både beboerne og andre borgere i Brøndby Kommune. Formålet med projektet er at mindske risikoen for oversvømmelse i området, beboernes kældre, samt...Klimaparkeringsplads Tornehøj

Plads til parkering, regn og trafiksikkerhed. I rækken af demonstrationsprojekter med klimatilpasning og grønne regnvandsløsninger i Brøndby har HOFOR Spildevand Brøndby i samarbejde med Brøndby Kommunes Materielgård i 2015 udført en Klimaparkeringsplads på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Her ligger skolens parkeringsplads areal til et forsinkelsesbassin for regnvand i tilfælde af voldsomme regnskyl. Der er udført nogle...Kulturhuset Kilden

Plads til regnvand, fordybelse og det skønne. Henover året vil et varierende plante- og farvedække give gæster og forbipasserende noget til øje og sjæl i form af en række regnbede omkring Kilden. Når det regner, vil regnen løbe i åbne render og give liv til planterne og skabe små midlertidige våde områder. Regnbede og græsbassiner...Lindevang haver

Plads til regnvand, stauder og græs. 15 haveejere på villavejen Lindevang har valgt at vande deres staudebede og græsplæner med regnvand fra tagene. Nedløbsrørerne er drejet væk fra kloakken, og når det regner, kan man mange steder følge vandets vej med det blotte øje fra nedløbsrøret henover de åbne render og ud på græsplænen eller...Lindevang vej

Plads til regnvand, trafiksikkerhed og det grønne på vejen. På villavejen Lindevang er der 7 grønne vejbede til nedsivning og rensning af det regnvand, som falder på vejen, samt det overskydende vand fra haverne. Vejbedene er grønne pletter på Lindevang og har også en fart nedsættende effekt. Vejbedene er opbygget med faskinekassetter til at give...Lørenskogvej

Lørenskogvej er redesignet til at klimasikre boligområdet. HOFOR og Rødovre Kommune har i samarbejde omlagt Lørenskogvej til en villavej med grønne og kreative klimatilpasninger. Omlægningen har til formål at afskære vejvandet fra kloaknettet. Herved opnås en mere effektiv regnvandshåndtering i det fælleskloakerede område, der oplever kapacitetsproblemer og oversvømmelser. Redesignet af Lørenskogvej skaber et bedre trafikalt...Nørregård

En række forskellige løsninger skal klimasikre området omkring Nørregård. Kvarteret omkring Horsedammen er et område med mange forskellige aktiviteter, for en bred målgruppe af kommunens borgere. Desværre har kvarteret, under tunge regnhændelser, været hårdt ramt af oversvømmelser. Horsedammen bliver derfor prioriteret højt i Brøndby Kommunes nye klimatilpasningsplan. I samarbejde med HOFOR er der udarbejdet en...Regnvandsbede i Valby

Regnvandsbede mindsker risikoen for oversvømmelse i Valby. Siden skybruddet i 2011, hvor regnvandet oversvømmede kældrene på Eriks Ballings Vej 4, har beboerne undersøgt mulighederne for etablering af regnvandsbede. Beboerne valgte at gå sammen og indgå et samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR. I dette samarbejde blev det besluttet at anlægge tre regnvandsbede på Eriks Ballings...Rosenåen

Bugtet grøftebassin med blå og grønne værdier. I forbindelse med etablering af jernbanen har Banedanmark og Brøndby kommune har haft et tæt samarbejde om, at gennemføre klimatilpassede afvandingsprojekter i forbindelse med den nye København-Ringsted bane. Her har, blandt andre, grøftebassinet langs den rørlagte Rosenå haft en central rolle. Brøndby Kommune og HOFOR har været hyppigt...Skovmose og Våd Eng

Plads til regnvand og gåture i naturen. Vallensbæk har fået to nye grønne områder. Skovmosen og Den Våde Eng. Her kan man gå en tur, lufte hund eller tage en tiltrængt pause på en bænk midt i naturen. Samtidig hjælper de to arealer mod oversvømmelser ved kraftig regn. Klimaforandringerne betyder, at vi får kraftigere regnvejr...Stadionhal 1

Plads til regnvand, fodbold og det grønne tag. Når det regner på det store grønne tag på Stadionhal 1, fordamper regnvandet eller optages af planterne på taget, der skaber rum for et mangfoldigt dyre- og planteliv. Da taget ikke kan optage alt regnvandet der falder, vil det af og til løbe over i de åbne...Ved Lindelund

Plads til regnvand, beboelse og skovtur. Næste gang du er ude og gå tur i Brøndbyskoven kan du lægge mærke til regnvandsgrøften, der er fyldt med vand. Her er tale om en oversvømmelsessikring af boligområdet Ved Lindelund i Brøndbyøster bag ved støjvolden. Regnvandet ledes væk fra boligområdet til skoven ved hjælp af åbne render og en...