Kategorier
Projekter

Bassin Brøndbyvej

Klimatilpasset regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151.

I forbindelse med etablering af jernbanen København-Ringsted har HOFOR, Banedanmark og Brøndbykommune samarbejdet omkring en række fælles klimatilpasningstiltag.

Formålet er både at optimere vandafledning fra og omkring jernbanen, samt oversvømmelsessikre jernbanens omkringliggende områder. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i et 950m langt grøftebassin; Rosenåen, en regnvandsledning og to nye regnvandsbassiner i indsatsområdet ved Horsedammen.

Herudover er to regnvandsbassiner reetableret til ét klimatilpasset, rekreativt regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151.

Det nye bassin på 25.000m2 har fået øget kapaciteten fra 39.000 m3 til 53.000 m3 og mindsker risikoen for oversvømmelser ved omkringliggende industri- og boligkvarterer.

Bassinet består af et forbassin og et hovedbassin. Forbassinet har en teknisk funktion med sandfang og olieudskiller, og hovedbassinet fungerer som forsinkelsesbassin inden vandet ledes ud til Bækrendens sideløb.

Hovedbassinet er designet til et naturligt udseende med varierende beplantning samt rekreative løsninger. Her er blandt andet etableret trampesti rundt om bassinet samt græsklædte banketter, der indbyder borgerne til at bruge det nye grønne område.

Rundt om bassinet er placeret betonbænke der både kan bruges til et hvil, hvor udsigten over bassin og dets flora- og faunaliv kan nydes, og samtidigt sikrer betonbænkene skråningen mod jordskred.

Galleri

Fakta

Adresse:

Brøndbyvej 151, 2605 Brøndbyvester – Vis på Google Map

Etableret:

29. juni 2016

Elementer:

Forbassin, sandfang, olieudskiller, forsinkelsesbassin, rekreative grønne løsninger.

Nyttevolument:

53.000 m3

Medvirkende:

HOFOR, Banedanmark, Brøndby Kommune.