Kategorier
Projekter

Brøndbyøster Skoles SFO

Plads til leg, fordybelse og regnvand.

Det meste af året er gården en skaterbane, regnskovene et rum for fordybelse og bagsiden af bygningerne kan bruges til et hvil i græsset. I regnvejr ændrer regnbede, lavninger og render karakter og områderne kan bruges til nye lege, hvor vandet er i spil.

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne på Brøndbyøster Skoles SFO løber til regnbede, græsbassiner og boldbane i stedet for til kloaksystemet. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe.

Der er lagt stor vægt på at holde regnvandet på overfladen for at opnå stor synlighed og robusthed i projektet. I udtrykket i regnvandsløsningerne er der lagt vægt på grønne landskabelige løsninger, der er hydraulisk velfungerende og rekreative på samme tid.

Materialerne på forsiden af SFO’en er betonrender og græslavninger, og gårdrummet består af asfalt, rødmalede asfaltrender og beplantede regnbede. De to centrale regnbede i gården er udformet som små regnskove, med tæt krat af birketræer, kornelbuske og græsser, åbne opholdslommer og trædesten, hvor man kan gå på opdagelse på både i tørvejr og i regnvejr. Det er også muligt at finde ro og fordybelse i regnskovenes indre rum. Plantevalget er robust og tåler både slid fra den daglige brug og de skiftende vand/tørkeforhold. For at minimere vedligeholdelse er regnbedene afsluttet med grus, der fungerer ukrudtshæmmende.

Plan B – koblede løsninger

Anlægget er udført så overløb fra regnbedene ved voldsommere regnhændelser magasineres midlertidigt på boldbanen. De enkelte grønne bassiner kan håndtere normalregnen, og når de er fyldt op, kan vandet løbe over i åbne render på overfladen til den tilstødende fodboldbane. Ved ekstreme regnskyl kan vandet fordele sig videre ud på boldbanerne ved naturlig afstrømning.

Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.

Projekttegning

Oversigt over projektet i en plantegning.

Hent plantegningen som pdf

Tværsnit af regnbede

Tværsnit af regnbedene med stikord om elementer i opbygningen.

Hent regnbedene som pdf

Planteliste

En oversigt over planter i projektets regnbede.

Hent plantelisten som pdf

Galleri

Fakta

Adresse:

Bredager 162, 2605 Brøndby – Vis på Google Map

Etableret:

Juni 2013

Elementer:

Regnbede, græsbassiner, åbne render og boldbane.

Afkobling:

100% afkobling til 5 års regn.

Dimension:

2070 m2 befæstelse til 53 m3 i regnbede og græsbassiner.

Medvirkende:

HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune og Materielgård, MOE, OK Nygaard, Overdam Planteskole, Lærke Kit Nielsen m.fl.