Kategorier
Projekter

Regnvandsbede i Valby

Regnvandsbede mindsker risikoen for oversvømmelse i Valby.

Siden skybruddet i 2011, hvor regnvandet oversvømmede kældrene på Eriks Ballings Vej 4, har beboerne undersøgt mulighederne for etablering af regnvandsbede. Beboerne valgte at gå sammen og indgå et samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR. I dette samarbejde blev det besluttet at anlægge tre regnvandsbede på Eriks Ballings Vej.

Grønne løsninger til klimasikring af storbyen Når regnen fremover falder på Eriks Ballings Vej 4, vil regnvandet fra taget ledes via nedløbsrør, direkte ud i regnvandsbedene. Det svare til at 1/3 af regnvandet der falder på bygningen ledes uden om kloaksystemet, der derved har bedre plads til de store vandmasser, der falder direkte på vejen. Jorden i bedene fungerer desuden som et filter for de forurenende stoffer der kan føres med regnvandet, og vandet bliver derved renset inden det når grundvandet.

Et regnvandsbed har primært til formål at aftage det vand der kommer med afløbsrøret fra tagrenden. Herved ledes regnvandet væk fra kloakken og kan i stedet nedsives lokalt. Regnvandsbede kan have mange forskellige udformninger og opbygninger, da de skal tilpasses til den mængde regn de estimeres til at blive udsat for. Opbygning af regnvandsbedene afhænger ligeså af det terræn og jordtype de anlægges i. Det er derfor vigtigt at undersøge disse forhold samt de nødvendige tilladelser, inden de anlægges på privat grund.

Regnvandsbede kan være en smuk og kreativ metode til tilbageholdelse af regnvand på private grunde. Der findes et bredt udvalg af planter der kan tåle de svingende mængder vand, og bedene kan derved udformes efter egne ønsker.

Galleri

Fakta

Adresse:

Eriks Ballings Vej 4, 2500 Valby – Vis på Google Map

Etableret:

28. juni 2018

Elementer:

Regnvandsafledning, forsinkelse, rensning klimasikring.

Medvirkende:

HOFOR, Københavns Kommune.