Kategorier
Projekter

Rosenåen

Bugtet grøftebassin med blå og grønne værdier.

I forbindelse med etablering af jernbanen har Banedanmark og Brøndby kommune har haft et tæt samarbejde om, at gennemføre klimatilpassede afvandingsprojekter i forbindelse med den nye København-Ringsted bane. Her har, blandt andre, grøftebassinet langs den rørlagte Rosenå haft en central rolle. Brøndby Kommune og HOFOR har været hyppigt ramt af oversvømmelser ved Brøndbyvester Boulevard.

Da Banedanmark anlagde den nye jernbane, og alligevel skulle forsinke regnvandet, gik HOFOR og Banedanmark sammen om at sammenlægge og optimere deres klimatilpasningsplaner. Her blev de blandt andet enige om, at etablere en ny forbindelse for separat regnvand, i form af et åbent grøftebassin.

Grøften er placeret i Den Grønne Kile, mellem de to motorveje i det eksisterende ledningstrace, Rosenåen. Ud over at transportere regnvand, kan grøften anvendes som bassin, således at afstrømningen forsinkes inden vandet ledes ind i det eksisterende regnvandssystem, lige nord for Køge Bugt Motorvejen.

Grøftebassinet modtager regnvand mellem Motorring 3 og Søndre Ringvej i en radius af 2 km og har udløb til Maglebæk Sø, Brøndby Strand. Grøftebassinet har en længde på 950 m, en bredde på 6,25 m og en dybde på 3,5 m.

Med projektet skabes en klimasikret recipient af regnvand, hvor til der på sigt kan kobles regnvand fra separat kloakerede bebyggelser, til grøftebassinet og det fælleskloakerede system.

På den nordlige side af jernbanen er etableret et forbassin til grøftebassinet. Forbassinet fungerer til rensning samt tilbageholdelse af sediment, inden vandet løber videre til grøftebassinet.

Grøftebassinet er et godt eksempel på hvordan statslige- og kommunale projekter kan sammentænkes, således at resultater bliver favorabelt for alle parter.

Rekreative værdier er også tænkt ind i projektet, dels for forbassinet, men særligt for grøftebassinet. Et åbent system, frem for en lukket rørføring, giver mulighed for grønne løsninger hvor området kan udnyttes til en rekreativ ressource.

Langs grøftebassinet er der en slået sti, hvor borgere kan nyde naturen og den voksende biodiversitet i de vildtbevoksede områder omkring. Derudover er der anlagt en bro over grøften, der øger tilgængeligheden, og hvor man kan stå og nyde de grønne omgivelser.

Galleri

Fakta

Adresse:

Midlergårdsvej, 2605 Brøndbyvester.

Vis på Google Map (55°38’08.7”N, 12°25’01.4”E).

Etableret:

2014

Elementer:

Forbassin, sandfang, forsinkelsesbassin, rekreative grønne løsninger.

Nyttevolument:

20.800 m3

Medvirkende:

HOFOR, Banedanmark, Brøndby Kommune, Brøndby Forsyningsselskab.