Kategorier
Projekter

Lindevang haver

Plads til regnvand, stauder og græs.

15 haveejere på villavejen Lindevang har valgt at vande deres staudebede og græsplæner med regnvand fra tagene. Nedløbsrørerne er drejet væk fra kloakken, og når det regner, kan man mange steder følge vandets vej med det blotte øje fra nedløbsrøret henover de åbne render og ud på græsplænen eller til de flotte regnbede. Derved mindsker haveejerne på Lindevang nu bidraget af regnvand til fælleskloaksystemet markant.

Regnvandsløsningerne i haverne er en kombination af regnbede, faskiner og græslavninger og på den måde anvendes, nedsiver og fordamper regnvandet lokalt på egen grund.

Intentionen med projektet har været at aflaste fælleskloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser ved at håndtere regnvandet lokalt. Derudover har intentionen været at udvikle og afprøve elegante og effektfulde lokale regnvandsløsninger i praksis, og få erfaring med alt fra borgerdialog til myndighedsbehandling til anlæg. Der har været stort fokus på at samarbejde med beboerne, dels for at opnå personlige løsninger, dels for at beboerne kan være ambassadører for lokal regnvandshåndtering.

Projektet startede efter nedsivningstest i fem haver samt flere besigtigelser af de enkelte haver for at bestemme mulighederne for nedsivning. Besigtigelserne blev fuldt op af uforpligtende snakke med de enkelte beboere for at kortlægge beboernes ønsker for deres egne haver. For de haver, hvor beboerne ønskede det, og hvor etableringen var teknisk mulig, blev der ansøgt om de nødvendige nedsivningstilladelser og gravearbejdet blev indledt i efteråret 2011 og afsluttet i efteråret 2012. Projektet er delvist finansieret af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Plan B – koblede løsninger

Nedsivningsanlæggene i haverne er lavet så der er kontrollerede overløb fra de enkelte regnvandselementer i sammenhængende koblede systemer. Når det regner så meget at de enkelte regnbede eller faskiner i haverne er fyldt op, løber vandet kontrolleret videre på overfladen til græsplænerne eller videre ud på den tilstødende vej. På den måde er der hele tiden en modtager når det regner rigtig meget og man slipper for at skulle lave den enkelte løsning alt for stor og dyr.

Projekttegning

Principplaner over to type-haver med og uden kælder, snittegning over princippet for regnvandets vej fra tag til have til vej. Samt oversigt over elementer i de enkelte haver, der har fået regnvandsløsninger.

Hent projekttegning som pdf

Planteplan i bed

Oversigtstegninger over regnbede med placering af planter, samt fotos af planterne.

Hent oversigtstegningerne over regnbede som pdf

Stedsegrønne planter

Forslag til valg af stedsegrønne planter i regnbedet.

Hent forslaget som pdf

Jordbearbejdning

Anvisning til jordbearbejdning ved etablering af regnbed.

Hent anvisningen som pdf

Galleri

Fakta

Adresse:

Lindevang, 2660 Brøndby – Vis på Google Map

Etableret:

Efterår 2011 til efterår 2012.

Elementer:

Regnbede, græslavninger, åbne render og faskiner.

Afkobling:

100% afkobling til 5 års regn med overløb til græsplæner og vej.

Dimension:

15 haver matrikler afkoblet, 2200 m2 tagflade afkoblet til 103 m3 i regnbede, græslavninger og faskiner.

Medvirkende:

Beboerne på Lindevang, HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Lars Voss, Per Aarsleff, Haveselskabet m.fl.