Regnvandet løber i den lukkede rende til chausserenden når regnbedene er fyldte. Foto: Brøndby Kloakforsyning