Kantstenen langs den nye cykelsti holder vandet væk fra bygningerne