Vandet løber til vejbed fra vejen og når vejbedet er mættet videre til kloak. Foto: HOFOR