Sensommer billede 2 år efter etablering. Foto: HOFOR