Regnvandstønden får regn fra demoskuret og sender vandet videre til regnbedet via en betonrende og græslavning. Foto: Brøndby Kloakforsyning