Under vejen i parken er grøften og røret blevet udvidet. Foto: Brøndby Kloakforsyning