Det store grønne tag med sedumplanter på en vinterdag. Foto: Brøndby Kloakforsyning