De røde nedløbsrør er bøjede og leder vandet ud på overfladen til åbne render. Foto: Brøndby Kloakforsyning