Den grønne bund i bedet med Krybende Læbeløs, forskellige græsarter og buske. Foto: Brøndby Kloakforsyning