Det nybeplantede vejbed med filterjord. Foto: Brøndby Kloakforsyning