Vejbedet testes med vandbil. Foto: Brøndby Kloakforsyning