Regnbedet modtager vandet i de åbne render. Foto: Brøndby Kloakforsyning