Efter 2 vækstsæsoner er planterne i regnbedet vokset tætte. Foto: Brøndby Kloakforsyning