Her ses et af de store regnbede ud til vejen 1 år efter plantning. Foto: Brøndby Kloakforsyning