Borgermøde om regnvandsprojektet på Lindevang. Foto: Brøndby Kloakforsyning