Regnbedet anlægges som lavning i haven. Foto: Brøndby Kloakforsyning