Fra skolens tag kommer regnvandet i render til søen. Foto: Brøndby Kloakforsyning