Græsfordybningen optager regnen eller virker som legeplads i tørvejr. Foto: Brøndby Kloakforsyning