Nedløbsrøret drejes og regnvandet ledes i åbne render til græsbassinet. Foto: Brøndby Kloakforsyning