Se fuldt galleri
LUK GALLERI

Ved Lindelund

Plads til regnvand, beboelse og skovtur

Næste gang du er ude og gå tur i Brøndbyskoven kan du lægge mærke til regnvandsgrøften, der er fyldt med vand. Her er tale om en oversvømmelsessikring af boligområdet Ved Lindelund i Brøndbyøster bag ved støjvolden.

 

Regnvandet ledes væk fra boligområdet til skoven ved hjælp af åbne render og en underboring til en udvidet grøft og et regnvandsbassin i Brøndbyskoven.

 

 

Det separatkloakerede boligområde ved Lindelund har gentagne gange været ramt af oversvømmelser ved voldsomme regnhændelser. Dette skyldes en kombination af en høj befæstelsesgrad, flaskehalse i kloaksystemet og en støjvold, der tilsammen gjorde, at vandet ikke kunne komme væk fra området, når det regnede voldsomt.

 

Området er nu blevet aflastet og regnvandet samles i et rendesystem og ledes væk fra boligområdet under volden og vejen Park Allè ved hjælp af en styret underboring til en åben grøft i Brøndbyskoven. Grøftens kapacitet i skoven er udvidet ved et bredere profil, med fladere skråninger og med udposninger til en mindre sø (regnvandsbassin). Derudover er de eksisterende færdselspassager blevet udvidet med en gangbro over grøften og et større rør under kørevejen i skoven.

 

Plan B – koblede løsninger

Når det regner voldsomt i boligområdet ved Lindelund samles regnvandet nu i åbne render og ledes under vejen Park Allè til grøftesystemet i skoven, der kan håndtere større mængder en tidligere. I tilfælde af at grøftens kapacitet er nået maksimum kan vandet brede sig ind i skoven, hvor det kan sive i jorden, fordampe eller magasinere midlertidigt, indtil der igen er plads i grøften. Derfra kan vandet igen løbe videre til regnvandsbassinet i skoven.

 

 

 

projektikoner_Page_09 PROJEKTTEGNING

 

Oversigt over vandets vej fra boligområdet Ved Lindelund til regnvandsbassinet i Brøndby skoven

 

Klik her for at åbne PDFen

 

Læs videre og se info

FAKTA


Adresse:
Brøndbyskoven ved Park Allé, 2605 Brøndby
Etableret:
Forår 2013
Elementer:
Åbne render, rør, grøfter, skov og regnvandsbassin
Afkobling:
Plan B-sikring
Medvirkende:
HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Per Aarsleff