Se fuldt galleri
LUK GALLERI

DemoRegnhaven

Plads til inspiration, besøg og regnvand

Demonstrationsanlæg af regnvandsløsninger til havebrug lige fra regnbede, grøfter, faskiner, belægninger, regnvandsbeholdere til grønt tag.
Regnhaven er etableret som et fuldskala anlæg der svarer til en parcelhushave. Her nedsives regnvand fra 150 m2 tagflade. Anlægget er opbygget med en betonrende, der leder vandet fra taget til plantebede med faskiner under. Når bedene er fyldte, løber vandet videre i en grøft.

Den overskydende jord fra gravearbejdet er placeret i græsbakker.  Udover regnbedene, er der også et demonstrationsanlæg med et grønt tag, regntønder, permeable belægninger, der viser muligheder for at opbevare og håndtere regnvandet lokalt.  Derudover er der også placeret en vandbane, der visualiserer kloaksystemet i renseanlæggets opland med rør, bassiner og pumper.
Regnhaven anvendes til fremvisning for besøgende i Renseanlæg Avedøres besøgstjeneste samt til interesserede borgere og samarbejdsparter.
Plan B
Regnhaven er opbygget som serielle koblede løsninger med styrede overløb i tilfælde af store regnhændelser. I baghaven vil regnvandet fra det grønne tag, regnbedene og faskinerne løbe videre til en lang græsgrøft der kan rumme det ekstreme skybryd.
projektikoner_Page_10 Projektoversigt

 

Oversigt over demoregnhaven

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

Læs videre og se info

FAKTA


Adresse:
Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre
Etableret:
2010
Elementer:
Regnbede, faskine, grøft, grønt tag, regnvandstønde, gennemtrængelige belægninger
Afkobling:
100% afkobling til 5 års regn med skybrydsoverløb til grøft
Dimension:
150 m2 tagflade afkoblet til 10 m3 i regnbede, græsbassin og grøft
Medvirkende:
HOFOR A/S, BIOFOS, Byggros, Wavin, Green & Blue Products m.fl.