Se fuldt galleri
LUK GALLERI

Brøndbyøster Skoles SFO

Plads til leg, fordybelse og regnvand

Det meste af året er gården en skaterbane, regnskovene et rum for fordybelse og bagsiden af bygningerne kan bruges til et hvil i græsset. I regnvejr ændrer regnbede, lavninger og render karakter og områderne kan bruges til nye lege, hvor vandet er i spil.

 

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne på Brøndbyøster Skoles SFO løber til regnbede, græsbassiner og boldbane i stedet for til kloaksystemet. Nedløbsrørerne er drejet væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe. 

 

Der er lagt stor vægt på at holde regnvandet på overfladen for at opnå stor synlighed og robusthed i projektet. I udtrykket i regnvandsløsningerne er der lagt vægt på grønne landskabelige løsninger, der er hydraulisk velfungerende og rekreative på samme tid.

 

Materialerne på forsiden af SFOen er betonrender og græslavninger, og gårdrummet består af asfalt, rødmalede asfaltrender og beplantede regnbede. De to centrale regnbede i gården er udformet som små regnskove, med tæt krat af birketræer, kornelbuske og græsser, åbne opholdslommer og trædesten, hvor man kan gå på opdagelse på både i tørvejr og i regnvejr. Det er også muligt at finde ro og fordybelse i regnskovenes indre rum. Plantevalget er robust og tåler både slid fra den daglige brug og de skiftende vand/tørkeforhold. For at minimere vedligeholdelse er regnbedene afsluttet med grus, der fungerer ukrudtshæmmende.

 

Plan B – koblede løsninger

Anlægget er udført så overløb fra regnbedene ved voldsommere regnhændelser magasineres midlertidigt på boldbanen. De enkelte grønne bassiner kan håndtere normalregnen, og når de er fyldt op, kan vandet løbe over i åbne render på overfladen til den tilstødende fodboldbane.  Ved ekstreme regnskyl kan vandet fordele sig videre ud på boldbanerne ved naturlig afstrømning.

 

Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.

 

 

 

projektikoner_Page_084

 

 

PROJEKTTEGNING

 

Oversigt over projektet i en plantegning

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

ikon_tegning

 

 

 

TVÆRSNIT AF REGNBEDENE

 

Tværsnit af regnbedene med stikord om elementer i opbygningen

 

Klik her for at åbne PDFen

 

ikoner planter

 

PLANTELISTE

 

En oversigt over planter i projektets regnbede 

 

Klik her for at åbne PDFen

 

Læs videre og se info

FAKTA


Adresse:
Bredager 162, 2605 Brøndby
Etableret:
Juni 2013
Elementer:
Regnbede, græsbassiner, åbne render og boldbane
Afkobling:
100 % afkobling til 5 års regn
Dimension:
2070 m2 befæstelse til 53 m3 i regnbede og græsbassiner
Medvirkende:
HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune og Materielgård, MOE, OK Nygaard, Overdam Planteskole, Lærke Kit Nielsen m.fl.