Mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger

Få inspiration til grøn klimatilpasning – Et nyt mulighedskatalog fra HOFOR gør det nemmere at udvælge, anlægge og drifte grønne regnvandsløsninger i klimatilpasningsarbejdet.

 

Klimaforandringer gør, at vi oplever mere og kraftigere regn. Det giver afløbssystemerne i vores befæstede byer en udfordring. For at understøtte vores ejerkommuners ambitiøse klimatilpasnings- og skybrudsplaner, udfører HOFOR i de kommende år mange klimatilpasningsprojekter. I dette arbejde, sættes der fokus på grønne regnvandsløsninger, som redskaber i klimatilpasningen af hovedstadsområdet. HOFORs erfaringer peger på, at grønne overfladeløsninger med fordel kan anvendes i kombination med underjordiske afløbselementer, da de er billige at anlægge, er hydraulisk robuste, og kan skabe positive synergier blandt andet i form af flere grønne rekreative områder.

 

Lad dig inspirere
Derfor har HOFORs planafdeling lavet et mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger. Kataloget giver et overblik over mulige overfladeløsninger, deres styrker og svagheder, og hvornår de giver størst værdi. Mulighedskataloget er i første omgang tiltænkt til HOFORs egne medarbejdere og kan understøtte plan-, projekt- og driftsmedarbejdere internt i deres arbejde med at udvælge, anlægge og drifte grønne regnvandsanlæg. Kataloget kan også anvendes som inspiration for eksterne aktører og interessenter i kommunerne, hos private grundejere og virksomheder.

 

“I HOFOR er det vigtigt med en fælles forståelse for, hvad grønne regnvandsløsninger er og kan bruges til, så vi får en fælles begrebsverden. Derfor har vi nu lavet dette mulighedskatalog som forhåbentligt kan være en hjælp og en inspiration for mange i arbejdet med at klimatilpasse hovedstadsområdet”, siger Søren Hansen fra Plan, der er projektleder på publikationen.

 

Mulighedskataloget kan hentes ved at klikke her.

 

God læselyst!